รายงานการประเมินผลการจัดงานเดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนหน้าที่ว่าการ อ.พล จังหวัดขอนแก่น

3d190263

รายงานการประเมินผลการจัดงานเดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนหน้าที่ว่าการ อ.พล จังหวัดขอนแก่น ฉบับนี้นำเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชน (ผู้ซื้อ/ผู้บริโภค) และผู้ขาย/ผู้ประกอบการ รวมถึงปัญหา/อุปสรรค ตลอดจนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในการจัดงานเดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนหน้าที่ว่าการ อ.พล จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059