รายงานการประเมินผลการจัดการแข่งขันกีฬาสนุกเกอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนน ประจำปี ๒๕๖๓ ดิวิชั่น ๑ รายการที่ ๕ รอบ ๑๖ คน ณ จังหวัดขอนแก่น

3d-snookger2020

รายงานการประเมินผลการจัดการแข่งขันกีฬาสนุกเกอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนน ประจำปี ๒๕๖๓ ดิวิชั่น ๑ รายการที่ ๕ รอบ ๑๖ คน ณ จังหวัดขอนแก่น ฉบับนี้นำเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมงานฯ ตลอดจนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในการจัดการแข่งขันฯ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาและวางแผนสนับสนุนการจัดการแข่งขันฯ ในครั้งต่อไป

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059