ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

 

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ การเช็ดล้างทำความสะอาดพื้นที่จุดเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 การฉีดล้างทำความสะอาดถนน ณ สถานีรถไฟบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

122922951 2745207162368012_4934083163215992248_o

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059