ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น

   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปริญาตรี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น  จำนวน 22 อัตรา เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฎิบัติงานโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด หลังเก่า ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2563 ในวันเวลาราชการ

 รายละเอียดเพิ่มเติมnew

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059