โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประขาชน"

 

วันที่ 17 พ.ย. 63 นายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ข้าราชการ และพนักงานสำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมโครงการ การปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ที่ โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา หมู่ที่ 13 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิด ซึ่งมีส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ รวมทั้งองค์กรภาคเอกชน เข้าร่วมโครงการฯ ประมาณ 60 หน่วยงาน เพื่อให้บริการและรับทราบสภาพปัญหาความเดือดร้อนที่แท้จริงของประชาชน ทั้งนี้สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่นได้ให้บริการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสถิติชาติด้วย news17-11-63

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059