ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น

   ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๒๒ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕  ให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือกฯ      ลำดับที่ ๑ ถึงลำดับที่ ๒๒ มารายงานตัวและปฏิบัติงาน เป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สำนักงานสติติจังหวัดขอนแก่น ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น ณ สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า) ชั้น ๕ ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

     รายละเอียดเพิ่มเติมnew 

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059