ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐

  วันที่24 ธันวาคม 2563 นายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับเทศบาลเมืองศิลา และหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น จัดขึ้น ทั้งนี้สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่นได้ ร่วม ออกโรงทาน และบริจาคเงินทำบุญ ในครั้งนี้ ณ พุทธมณฑลอีสาน ตำบลศิลา จังหวัดขอนแก่น24-12-63

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059