วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

 วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 นาย สมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดขอนแก่น และ นายคงชีพ อตินุวรรตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติ เข้าร่วมประชุม นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและร่วมทำกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปี 2563 เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆรวมกว่า 300 คน ณ หอประชุมอำเภอเมืองขอนแก่น

9-12-63

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059