ลงพื้นที่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสาวสุภาวดี ศิริวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน และพนักงาน สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง เพื่อเข้าพบผู้บริหารศูนย์ดิจิทัลชุมชน และประเมินการให้บริการของศูนย์ดิจิทัลชุมชนศูนย์ดิจิทัลชุมชนโรงเรียนชุมชนหนองเรือ เดิมเป็นศูนย์ไอซีทีชุมชน ภายหลังได้ยกระดับเป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชน และได้มีการเปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปและนักเรียน ในพื้นที่19-02-64

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059