ประชุมการจัดเตรียมการประเมินเมืองไมซ์ซิตี้

วันที่ 23กุมภาพันธ์ 2564 นายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดขอนแก่น และ นางสาวสุภาวดี ศิริวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมการประชุมการจัดเตรียมการประเมินเมืองไมซ์ซิตี้ ณ ห้องประชุมแก่นภูมิ 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ซึ่งจังหวัดขอนแก่นได้รับรองให้เป็นเมืองไมซ์ซิตี้ เป็น 1 ใน 5 จังหวัดที่เป็นเมืองแห่งการจัดประชุมและการท่องเที่ยว ในแต่ละปีต้องมีการประเมินและเตรียมความพร้อมเพื่อรับรองมาตรฐานในการจัดงาน23-02-64

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059