ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564

วันศุกร์ ที่ 12 มีนาคม 2564 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 เพื่อจัดทำรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญ (Pain Point) ที่ผู้บริหารในจังหวัดให้ความสนใจ หรือประเด็นสำคัญจากยุทธศาสตร์จังหวัด หรือประเด็นที่เป็นปัญหาสำคัญของจังหวัดที่ต้องการแก้ไขปัญหา และส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดทั้งนี้ นายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมจัดการประชุมฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมแก่นภูมิ 2 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น

160236101 2850737258481668_2556972541591353372_o

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059