ประชุมประจำเดือน สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น เดือน มีนาคม 2564

 

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดขอนแก่น ประชุมประจำเดือนของสำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยมีข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น
ทั้งนี้ในการประชุม นายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดขอนแก่น ได้ชี้แจงภารกิจของกระทรวงดิจิทัลฯ และภาระกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติรวมถึงงานในจังหวัดขอนแก่นและได้หาแนวทางเตรียมงานโครงการสำรวจในเดือนเมษายน 2564news26-03-64

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059