มาดีขอนแก่น ลงพื้นที่อำเภอบ้านแฮด

วันจันทร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2564 นายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดขอนแก่น ให้มาดีขอนแก่น ลงพื้นที่ ปฏิบัติติงานโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม ..2565(งานับจดปี 2564) เป็นการลงพื้นที่สำรวจวันแรกที่อำเภอบ้านแฮในจังหวัดขอนแก่นมาดีขอนแก่นจะทำการสำรวจ ข้อมูลตั้งแต่เดือน พฤษภาคม- สิงหาคม 2564 โดสำรวจข้อมูลครัวเรือน/สถานประกอบการ ในจังหวัดขอนแก่น

note24-5-64

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059