เนื้อหา

เอกสารและรายงานเชิงสถิติ รายปี

 1.  สมุดรายงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ฉบับ พ.ศ. 2539
 2. สมุดรายงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ฉบับ พ.ศ. 2540
 3. สมุดรายงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ฉบับ พ.ศ. 2541
 4. สมุดรายงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ฉบับ พ.ศ. 2542
 5. สมุดรายงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ฉบับ พ.ศ. 2543
 6. สมุดรายงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ฉบับ พ.ศ. 2544
 7. สมุดรายงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ฉบับ พ.ศ. 2545
 8. สมุดรายงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ฉบับ พ.ศ. 2546
 9. สมุดรายงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ฉบับ พ.ศ. 2547
 10. รายงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ฉบับ พ.ศ. 2552
 11. รายงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ฉบับ พ.ศ. 2553
 12. รายงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ฉบับ พ.ศ. 2554
 13. รายงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ฉบับ พ.ศ. 2555
 14. รายงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ฉบับ พ.ศ. 2556
 15. รายงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ฉบับ พ.ศ. 2557
 16. รายงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ฉบับ พ.ศ. 2558
 17. รายงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ฉบับ พ.ศ. 2559

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059