แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ผลสำรวจความสุขมวลรวมคนขอนแก่นและกลุ่มจังหวัด ไตรมาส 4 ปี 2562 เขียนโดย admin 422
ความสุขของคนในจังหวัดขอนแก่น ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย admin 413
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจปลอดยาเสพติด ปี 2561 เขียนโดย admin 457
ผลสำรวจความสุขมวลรวมคนขอนแก่นและกลุ่มจังหวัด 2561 เขียนโดย admin 551
ความสุขของคนในจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย admin 791
ขอนแก่นเมืองขยะ ปี 2560 เขียนโดย admin 589
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 1119
ตัวเลขควรรู้ในจังหวัดขอนแก่น เขียนโดย admin 3391
ประเด็นเด่นสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 เขียนโดย admin 758
ภาวะการก่อสร้างในจังหวัดขอนแก่น เขียนโดย admin 1001

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059