แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ความสุขของคนในจังหวัดขอนแก่น ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย admin 32
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจปลอดยาเสพติด ปี 2561 เขียนโดย admin 162
ผลสำรวจความสุขมวลรวมคนขอนแก่นและกลุ่มจังหวัด 2561 เขียนโดย admin 251
ความสุขของคนในจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย admin 436
ขอนแก่นเมืองขยะ ปี 2560 เขียนโดย admin 239
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 518
ความสุขของคนในจังหวัดขอนแก่น ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย admin 700
ตัวเลขควรรู้ในจังหวัดขอนแก่น เขียนโดย admin 1102
อัตราการว่างงานจังหวัดขอนแก่น เขียนโดย admin 1429
ประเด็นเด่นสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 เขียนโดย admin 517

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059