แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ผลสำรวจความสุขมวลรวมคนขอนแก่นและกลุ่มจังหวัด ไตรมาส 4 ปี 2562 เขียนโดย admin 492
ความสุขของคนในจังหวัดขอนแก่น ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย admin 490
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจปลอดยาเสพติด ปี 2561 เขียนโดย admin 526
ผลสำรวจความสุขมวลรวมคนขอนแก่นและกลุ่มจังหวัด 2561 เขียนโดย admin 582
ความสุขของคนในจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย admin 839
ขอนแก่นเมืองขยะ ปี 2560 เขียนโดย admin 628
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 1183
ตัวเลขควรรู้ในจังหวัดขอนแก่น เขียนโดย admin 3471
ประเด็นเด่นสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 เขียนโดย admin 870
ภาวะการก่อสร้างในจังหวัดขอนแก่น เขียนโดย admin 1046

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059