แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจปลอดยาเสพติด ปี 2561 เขียนโดย admin 22
ผลสำรวจความสุขมวลรวมคนขอนแก่นและกลุ่มจังหวัด 2561 เขียนโดย admin 80
ความสุขของคนในจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย admin 132
ขอนแก่นเมืองขยะ ปี 2560 เขียนโดย admin 85
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 138
ความสุขของคนขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย admin 422
ประชาชนได้อะไรจากรัฐบาลดิจิทัล เขียนโดย admin 307
ตัวเลขควรรู้ในจังหวัดขอนแก่น เขียนโดย admin 758
อัตราการว่างงานจังหวัดขอนแก่น เขียนโดย admin 1109
ประเด็นเด่นสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 เขียนโดย admin 392

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.