แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจปลอดยาเสพติด ปี 2561 เขียนโดย admin 118
ผลสำรวจความสุขมวลรวมคนขอนแก่นและกลุ่มจังหวัด 2561 เขียนโดย admin 194
ความสุขของคนในจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย admin 338
ขอนแก่นเมืองขยะ ปี 2560 เขียนโดย admin 188
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 409
ความสุขของคนขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย admin 624
ประชาชนได้อะไรจากรัฐบาลดิจิทัล เขียนโดย admin 454
ตัวเลขควรรู้ในจังหวัดขอนแก่น เขียนโดย admin 996
อัตราการว่างงานจังหวัดขอนแก่น เขียนโดย admin 1338
ประเด็นเด่นสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 เขียนโดย admin 476

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059