แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ทดสอบ123456 เขียนโดย admin 17
การรับรู้และความเข้าใจในเรื่องสื่อสารที่สำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 21
ผลสำรวจความสุขมวลรวมคนขอนแก่นและกลุ่มจังหวัด ไตรมาส 4 ปี 2562 เขียนโดย admin 67
ความสุขของคนในจังหวัดขอนแก่น ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย admin 136
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจปลอดยาเสพติด ปี 2561 เขียนโดย admin 202
ผลสำรวจความสุขมวลรวมคนขอนแก่นและกลุ่มจังหวัด 2561 เขียนโดย admin 301
ความสุขของคนในจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย admin 483
ขอนแก่นเมืองขยะ ปี 2560 เขียนโดย admin 302
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 633
ตัวเลขควรรู้ในจังหวัดขอนแก่น เขียนโดย admin 1246

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059