แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การรับรู้และความเข้าใจในเรื่องสื่อสารที่สำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 214
ผลสำรวจความสุขมวลรวมคนขอนแก่นและกลุ่มจังหวัด ไตรมาส 4 ปี 2562 เขียนโดย admin 286
ความสุขของคนในจังหวัดขอนแก่น ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย admin 339
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจปลอดยาเสพติด ปี 2561 เขียนโดย admin 395
ผลสำรวจความสุขมวลรวมคนขอนแก่นและกลุ่มจังหวัด 2561 เขียนโดย admin 489
ความสุขของคนในจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย admin 697
ขอนแก่นเมืองขยะ ปี 2560 เขียนโดย admin 506
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 971
ตัวเลขควรรู้ในจังหวัดขอนแก่น เขียนโดย admin 3244
อัตราการว่างงานจังหวัดขอนแก่น เขียนโดย admin 1998

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059