แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจปลอดยาเสพติด ปี 2561 เขียนโดย admin 78
ผลสำรวจความสุขมวลรวมคนขอนแก่นและกลุ่มจังหวัด 2561 เขียนโดย admin 154
ความสุขของคนในจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย admin 260
ขอนแก่นเมืองขยะ ปี 2560 เขียนโดย admin 150
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 312
ความสุขของคนขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย admin 544
ประชาชนได้อะไรจากรัฐบาลดิจิทัล เขียนโดย admin 404
ตัวเลขควรรู้ในจังหวัดขอนแก่น เขียนโดย admin 924
อัตราการว่างงานจังหวัดขอนแก่น เขียนโดย admin 1274
ประเด็นเด่นสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 เขียนโดย admin 442

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.