แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ผลสำรวจความสุขมวลรวมคนขอนแก่นและกลุ่มจังหวัด ไตรมาส 4 ปี 2562 เขียนโดย admin 355
ความสุขของคนในจังหวัดขอนแก่น ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย admin 370
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจปลอดยาเสพติด ปี 2561 เขียนโดย admin 423
ผลสำรวจความสุขมวลรวมคนขอนแก่นและกลุ่มจังหวัด 2561 เขียนโดย admin 524
ความสุขของคนในจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย admin 734
ขอนแก่นเมืองขยะ ปี 2560 เขียนโดย admin 548
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 1038
ตัวเลขควรรู้ในจังหวัดขอนแก่น เขียนโดย admin 3324
ประเด็นเด่นสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 เขียนโดย admin 724
ภาวะการก่อสร้างในจังหวัดขอนแก่น เขียนโดย admin 961

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059