ชุดข้อมูลพื้นฐนของจังหวัดขอนแก่น 2560 : Mind Map

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ขยะ เขียนโดย admin 1150
ข้าว เขียนโดย admin 746
ท่องเที่ยว เขียนโดย admin 1983
ผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 1752

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.