ชุดข้อมูลพื้นฐนของจังหวัดขอนแก่น 2560 : Metadata

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
Metadata ท่องเที่ยว เขียนโดย admin 401
Metadata ผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 529
Metadata ขยะ เขียนโดย admin 451
Metadata ข้าว เขียนโดย admin 353

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.