ชุดข้อมูลพื้นฐนของจังหวัดขอนแก่น 2560 : infographic

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
Infographic ผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 250
Infographic ท่องเที่ยว เขียนโดย admin 244
Infographic ข้าว เขียนโดย admin 196

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.