แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาสัมพันธ์ เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา เขียนโดย admin 31
สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม 65 เขียนโดย admin 43
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการสำรวจประจำเดือน พฤษภาคม 2564 เขียนโดย admin 48
ประกาศเจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จังหวัดขอนแก่น เขียนโดย admin 43
ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจประจำเดือน มีนาคม 2564 เขียนโดย admin 71
วันมาฆบูชา 2564 เขียนโดย admin 43
ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เขียนโดย admin 77
สวัสดีปีใหม่ 2564 เขียนโดย admin 95
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2564 เขียนโดย admin 75
ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 เขียนโดย admin 47
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น เขียนโดย admin 1580
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธื์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 4675
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น เขียนโดย admin 3798
ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย admin 451
พระราชบัญญัติข้อมูลข่วสารของราชการ พศ. ๒๕๔๐ เขียนโดย admin 122
ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางออนไลน์ เขียนโดย admin 172
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 เขียนโดย admin 209
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 เขียนโดย admin 213
พระราชบัญญัติข้อมูลข่วสารของราชการ พศ. ๒๕๔๐ เขียนโดย admin 315
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 เขียนโดย admin 243
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540 เขียนโดย admin 242
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน 2563 เขียนโดย admin 267
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มีนาคม 2563 เขียนโดย admin 281
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย admin 281
กำหนดมาตรการขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า เขียนโดย admin 259
ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้วัดใหญ่ ปี 2562 เขียนโดย admin 254
กองทุนการออมแห่งชาติประจำหมู่บ้าน เขียนโดย admin 695
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2563 เขียนโดย admin 215
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 เขียนโดย admin 316
กิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 11/2562 เขียนโดย admin 304
ร่วมพิธีลงนาม MOU การสร้างนวัตกรรมเครื่อข่ายสัญญาเพื่อสังคมดิจิทัลในยุคไทยแลนด์ 4.0 เขียนโดย admin 299
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย admin 292
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 เขียนโดย admin 324
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กันยายน 2562 เขียนโดย admin 330
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2562 เขียนโดย admin 366
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 เขียนโดย admin 388
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 เขียนโดย admin 376
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 เขียนโดย admin 334
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน 2562 เขียนโดย admin 400
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มีนาคม 2562 เขียนโดย admin 377
เทศกาลวันมาฆบูชา เขียนโดย admin 438
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย admin 421
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2562 เขียนโดย admin 422
นโยบายการให้และรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 1099
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2561 เขียนโดย admin 383
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย admin 404
พิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 405
พิธีวางพวงมาลา เนื่องใน "วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร" เขียนโดย admin 418
พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึก เนื่องใน "วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร" เขียนโดย admin 380
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 เขียนโดย admin 370
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กันยายน 2561 เขียนโดย admin 441
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2561 เขียนโดย admin 428
เทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 431
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 531
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 เขียนโดย admin 481
ขอเชิญชวนทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา 2561 เขียนโดย admin 425
ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เขียนโดย admin 477
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 เขียนโดย admin 507
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนเมษายน 2561 เขียนโดย admin 480
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เขียนโดย admin 493
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมีนาคม 2561 เขียนโดย admin 447
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธื์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 543
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 2653
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 519
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมกราคม 2561 เขียนโดย admin 492
การให้และการรับ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2561 เขียนโดย admin 1381
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ( 21 พ.ย. 60 ) เขียนโดย admin 571
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (14 พ.ย. 60) เขียนโดย admin 652
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 31 พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 566
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 313
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 676
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 607
ค่านิยม การให้และรับของขวัญ ปี 2560 เขียนโดย admin 594
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 603
ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 1087
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสถิติ เขียนโดย admin 866
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 3378
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานสถิติ เขียนโดย admin 918
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานสถิติ เขียนโดย admin 1612
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 1096
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เขียนโดย admin 1019
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 747
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เขียนโดย admin 830
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ เขียนโดย admin 814
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 890
โครงการ "ประดับธงในดวงใจ" เขียนโดย admin 752
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ เขียนโดย admin 873
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 786
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 1506
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 2252

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059