แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น เขียนโดย admin 327
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธื์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 3725
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น เขียนโดย admin 3289
ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย admin 336
พระราชบัญญัติข้อมูลข่วสารของราชการ พศ. ๒๕๔๐ เขียนโดย admin 52
ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางออนไลน์ เขียนโดย admin 117
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 เขียนโดย admin 151
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 เขียนโดย admin 151
พระราชบัญญัติข้อมูลข่วสารของราชการ พศ. ๒๕๔๐ เขียนโดย admin 214
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 เขียนโดย admin 141
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540 เขียนโดย admin 187
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน 2563 เขียนโดย admin 200
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มีนาคม 2563 เขียนโดย admin 211
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย admin 225
กำหนดมาตรการขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า เขียนโดย admin 213
ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้วัดใหญ่ ปี 2562 เขียนโดย admin 200
กองทุนการออมแห่งชาติประจำหมู่บ้าน เขียนโดย admin 528
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2563 เขียนโดย admin 153
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 เขียนโดย admin 249
กิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 11/2562 เขียนโดย admin 242
ร่วมพิธีลงนาม MOU การสร้างนวัตกรรมเครื่อข่ายสัญญาเพื่อสังคมดิจิทัลในยุคไทยแลนด์ 4.0 เขียนโดย admin 241
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย admin 227
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 เขียนโดย admin 259
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กันยายน 2562 เขียนโดย admin 269
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2562 เขียนโดย admin 291
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 เขียนโดย admin 321
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 เขียนโดย admin 310
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 เขียนโดย admin 277
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน 2562 เขียนโดย admin 336
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มีนาคม 2562 เขียนโดย admin 320
เทศกาลวันมาฆบูชา เขียนโดย admin 371
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย admin 353
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2562 เขียนโดย admin 358
นโยบายการให้และรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 879
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2561 เขียนโดย admin 313
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย admin 339
พิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 353
พิธีวางพวงมาลา เนื่องใน "วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร" เขียนโดย admin 337
พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึก เนื่องใน "วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร" เขียนโดย admin 326
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 เขียนโดย admin 312
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กันยายน 2561 เขียนโดย admin 383
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2561 เขียนโดย admin 375
เทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 382
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 435
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 เขียนโดย admin 416
ขอเชิญชวนทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา 2561 เขียนโดย admin 348
ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เขียนโดย admin 391
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 เขียนโดย admin 449
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนเมษายน 2561 เขียนโดย admin 423
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เขียนโดย admin 426
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมีนาคม 2561 เขียนโดย admin 382
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธื์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 489
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 2421
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 465
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมกราคม 2561 เขียนโดย admin 440
การให้และการรับ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2561 เขียนโดย admin 1186
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ( 21 พ.ย. 60 ) เขียนโดย admin 518
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (14 พ.ย. 60) เขียนโดย admin 594
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 31 พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 513
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 246
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 624
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 542
ค่านิยม การให้และรับของขวัญ ปี 2560 เขียนโดย admin 534
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 548
ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 1023
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสถิติ เขียนโดย admin 815
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 3181
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานสถิติ เขียนโดย admin 797
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานสถิติ เขียนโดย admin 1525
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 1042
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เขียนโดย admin 931
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 687
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เขียนโดย admin 771
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ เขียนโดย admin 736
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 834
โครงการ "ประดับธงในดวงใจ" เขียนโดย admin 696
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ เขียนโดย admin 814
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 730
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 1389
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 2087

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059