แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 เขียนโดย admin 15
พระราชบัญญัติข้อมูลข่วสารของราชการ พศ. ๒๕๔๐ เขียนโดย admin 71
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 เขียนโดย admin 37
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540 เขียนโดย admin 95
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน 2563 เขียนโดย admin 107
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มีนาคม 2563 เขียนโดย admin 126
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย admin 144
กำหนดมาตรการขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า เขียนโดย admin 126
ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้วัดใหญ่ ปี 2562 เขียนโดย admin 115
กองทุนการออมแห่งชาติประจำหมู่บ้าน เขียนโดย admin 306
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2563 เขียนโดย admin 71
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 เขียนโดย admin 157
กิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 11/2562 เขียนโดย admin 158
ร่วมพิธีลงนาม MOU การสร้างนวัตกรรมเครื่อข่ายสัญญาเพื่อสังคมดิจิทัลในยุคไทยแลนด์ 4.0 เขียนโดย admin 160
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย admin 146
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 เขียนโดย admin 175
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กันยายน 2562 เขียนโดย admin 183
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2562 เขียนโดย admin 199
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 เขียนโดย admin 229
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 เขียนโดย admin 228
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 เขียนโดย admin 190
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน 2562 เขียนโดย admin 252
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มีนาคม 2562 เขียนโดย admin 235
เทศกาลวันมาฆบูชา เขียนโดย admin 288
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย admin 275
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2562 เขียนโดย admin 274
นโยบายการให้และรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 664
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2561 เขียนโดย admin 229
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย admin 258
พิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 271
พิธีวางพวงมาลา เนื่องใน "วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร" เขียนโดย admin 256
พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึก เนื่องใน "วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร" เขียนโดย admin 246
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 เขียนโดย admin 230
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กันยายน 2561 เขียนโดย admin 302
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2561 เขียนโดย admin 297
เทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 305
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 359
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 เขียนโดย admin 333
ขอเชิญชวนทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา 2561 เขียนโดย admin 265
ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เขียนโดย admin 308
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 เขียนโดย admin 365
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนเมษายน 2561 เขียนโดย admin 346
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เขียนโดย admin 332
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมีนาคม 2561 เขียนโดย admin 298
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธื์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 397
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 2092
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 380
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมกราคม 2561 เขียนโดย admin 355
การให้และการรับ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2561 เขียนโดย admin 968
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ( 21 พ.ย. 60 ) เขียนโดย admin 430
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (14 พ.ย. 60) เขียนโดย admin 497
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 31 พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 422
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 156
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 539
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 452
ค่านิยม การให้และรับของขวัญ ปี 2560 เขียนโดย admin 451
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 467
ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 932
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสถิติ เขียนโดย admin 728
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 2314
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานสถิติ เขียนโดย admin 717
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานสถิติ เขียนโดย admin 1357
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 955
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เขียนโดย admin 757
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 606
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เขียนโดย admin 662
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ เขียนโดย admin 637
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 742
โครงการ "ประดับธงในดวงใจ" เขียนโดย admin 608
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ เขียนโดย admin 722
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 641
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 1285
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 1783

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059