แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กำหนดมาตรการขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า เขียนโดย admin 19
ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้วัดใหญ่ ปี 2562 เขียนโดย admin 14
กองทุนการออมแห่งชาติประจำหมู่บ้าน เขียนโดย admin 25
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 เขียนโดย admin 42
กิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 11/2562 เขียนโดย admin 36
ร่วมพิธีลงนาม MOU การสร้างนวัตกรรมเครื่อข่ายสัญญาเพื่อสังคมดิจิทัลในยุคไทยแลนด์ 4.0 เขียนโดย admin 35
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย admin 39
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 เขียนโดย admin 71
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กันยายน 2562 เขียนโดย admin 77
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2562 เขียนโดย admin 89
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 เขียนโดย admin 116
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 เขียนโดย admin 127
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 เขียนโดย admin 86
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน 2562 เขียนโดย admin 161
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มีนาคม 2562 เขียนโดย admin 141
เทศกาลวันมาฆบูชา เขียนโดย admin 187
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย admin 177
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2562 เขียนโดย admin 175
นโยบายการให้และรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 381
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2561 เขียนโดย admin 146
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย admin 156
พิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 174
พิธีวางพวงมาลา เนื่องใน "วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร" เขียนโดย admin 171
พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึก เนื่องใน "วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร" เขียนโดย admin 164
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 เขียนโดย admin 144
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กันยายน 2561 เขียนโดย admin 199
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2561 เขียนโดย admin 199
เทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 217
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 268
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 เขียนโดย admin 247
ขอเชิญชวนทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา 2561 เขียนโดย admin 180
ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เขียนโดย admin 199
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 เขียนโดย admin 266
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนเมษายน 2561 เขียนโดย admin 247
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เขียนโดย admin 237
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมีนาคม 2561 เขียนโดย admin 223
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธื์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 301
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 1843
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 280
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมกราคม 2561 เขียนโดย admin 259
การให้และการรับ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2561 เขียนโดย admin 696
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ( 21 พ.ย. 60 ) เขียนโดย admin 342
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (14 พ.ย. 60) เขียนโดย admin 406
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 31 พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 330
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 453
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 361
ค่านิยม การให้และรับของขวัญ ปี 2560 เขียนโดย admin 363
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 393
ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 835
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสถิติ เขียนโดย admin 632
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 2072
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานสถิติ เขียนโดย admin 605
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานสถิติ เขียนโดย admin 1119
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 875
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เขียนโดย admin 671
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 513
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เขียนโดย admin 559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ เขียนโดย admin 534
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 636
โครงการ "ประดับธงในดวงใจ" เขียนโดย admin 527
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ เขียนโดย admin 598
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 557
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 1083
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 1517

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059