แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางออนไลน์ เขียนโดย admin 74
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 เขียนโดย admin 104
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 เขียนโดย admin 103
พระราชบัญญัติข้อมูลข่วสารของราชการ พศ. ๒๕๔๐ เขียนโดย admin 176
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 เขียนโดย admin 109
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540 เขียนโดย admin 151
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน 2563 เขียนโดย admin 164
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มีนาคม 2563 เขียนโดย admin 182
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย admin 196
กำหนดมาตรการขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า เขียนโดย admin 184

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059