แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กำหนดมาตรการขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า เขียนโดย admin 19
ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้วัดใหญ่ ปี 2562 เขียนโดย admin 15
กองทุนการออมแห่งชาติประจำหมู่บ้าน เขียนโดย admin 26
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 เขียนโดย admin 44
กิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 11/2562 เขียนโดย admin 37
ร่วมพิธีลงนาม MOU การสร้างนวัตกรรมเครื่อข่ายสัญญาเพื่อสังคมดิจิทัลในยุคไทยแลนด์ 4.0 เขียนโดย admin 36
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย admin 39
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 เขียนโดย admin 72
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กันยายน 2562 เขียนโดย admin 78
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2562 เขียนโดย admin 89

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059