แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 เขียนโดย admin 16
พระราชบัญญัติข้อมูลข่วสารของราชการ พศ. ๒๕๔๐ เขียนโดย admin 71
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 เขียนโดย admin 38
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540 เขียนโดย admin 95
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน 2563 เขียนโดย admin 107
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มีนาคม 2563 เขียนโดย admin 126
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย admin 144
กำหนดมาตรการขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า เขียนโดย admin 126
ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้วัดใหญ่ ปี 2562 เขียนโดย admin 115
กองทุนการออมแห่งชาติประจำหมู่บ้าน เขียนโดย admin 306

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059