แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 เขียนโดย admin 14
กิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 11/2562 เขียนโดย admin 18
ร่วมพิธีลงนาม MOU การสร้างนวัตกรรมเครื่อข่ายสัญญาเพื่อสังคมดิจิทัลในยุคไทยแลนด์ 4.0 เขียนโดย admin 19
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย admin 26
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 เขียนโดย admin 56
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กันยายน 2562 เขียนโดย admin 61
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2562 เขียนโดย admin 73
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 เขียนโดย admin 99
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 เขียนโดย admin 115
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 เขียนโดย admin 71

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059