แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เขียนโดย admin 54
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 เขียนโดย admin 70
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนเมษายน 2561 เขียนโดย admin 77
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เขียนโดย admin 96
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมีนาคม 2561 เขียนโดย admin 87
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธื์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 129
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 1449
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 112
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมกราคม 2561 เขียนโดย admin 109
การให้และการรับ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2561 เขียนโดย admin 296

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.