แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 เขียนโดย admin 287
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 เขียนโดย admin 280
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 เขียนโดย admin 240
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน 2562 เขียนโดย admin 301
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มีนาคม 2562 เขียนโดย admin 281
เทศกาลวันมาฆบูชา เขียนโดย admin 338
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย admin 317
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2562 เขียนโดย admin 330
นโยบายการให้และรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 784
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2561 เขียนโดย admin 279

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059