แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กิจกรรมงานเลี้ยงขอบคุณ เขียนโดย admin 15
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม (มกราคม 2561) เขียนโดย admin 14
ขอพรปีใหม่ 2561 เขียนโดย admin 17
ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 เขียนโดย admin 14
มอบของรางวัล วันเด็กแห่งชาติ 2561 เขียนโดย admin 18
ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขียนโดย admin 21
รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขียนโดย admin 24
เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 12/2560 เขียนโดย admin 20
ประชุมสร้างการรับรู้โครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 22
ประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน หมวด 2 เขียนโดย admin 32

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.