แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2563 เขียนโดย admin 21
ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้น จังหวัดขอนแก่น เขียนโดย admin 13
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนมีนาคม 2563 เขียนโดย admin 50
ร่วมประชุมหารือ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ เขียนโดย admin 40
ทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร เทิดไท้องค์ราชัน เขียนโดย admin 37
ร่วมต้อนรับคณะกรรมธิการการบริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภาและอนุกรรมการในคณะกรรมาธิการ เขียนโดย admin 39
รวมใจใส่บาตรทุกวันพระแรกของเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2563 เขียนโดย admin 56
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย admin 28
เรารักขอนแก่นครั้งที่ 2/2563 เขียนโดย admin 40
จิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เขียนโดย admin 31

หมวดหมู่รอง

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059