แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2563 เขียนโดย admin 113
การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2563 เขียนโดย admin 223
ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้น จังหวัดขอนแก่น เขียนโดย admin 203
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนมีนาคม 2563 เขียนโดย admin 242
ร่วมประชุมหารือ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ เขียนโดย admin 228
ทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร เทิดไท้องค์ราชัน เขียนโดย admin 179
ร่วมต้อนรับคณะกรรมธิการการบริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภาและอนุกรรมการในคณะกรรมาธิการ เขียนโดย admin 161
รวมใจใส่บาตรทุกวันพระแรกของเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2563 เขียนโดย admin 174
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย admin 146
เรารักขอนแก่นครั้งที่ 2/2563 เขียนโดย admin 145

หมวดหมู่รอง

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059