แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2563 เขียนโดย admin 15
การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2563 เขียนโดย admin 129
ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้น จังหวัดขอนแก่น เขียนโดย admin 113
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนมีนาคม 2563 เขียนโดย admin 150
ร่วมประชุมหารือ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ เขียนโดย admin 142
ทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร เทิดไท้องค์ราชัน เขียนโดย admin 121
ร่วมต้อนรับคณะกรรมธิการการบริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภาและอนุกรรมการในคณะกรรมาธิการ เขียนโดย admin 107
รวมใจใส่บาตรทุกวันพระแรกของเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2563 เขียนโดย admin 118
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย admin 93
เรารักขอนแก่นครั้งที่ 2/2563 เขียนโดย admin 91

หมวดหมู่รอง

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059