แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เฝ้าฯ ส่งเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีี เขียนโดย admin 1
เฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขียนโดย admin 0
พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม (5 ธันวาคม 2561) เขียนโดย admin 2
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เขียนโดย admin 1
ร่วมงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 7
ร่วมพิธีวันชาติไทย 5 ธันวาคม 2561 เขียนโดย admin 2
พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ งานเทศกาลไหมนานาชาติ 2561 เขียนโดย admin 11
กิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 11/2561 เขียนโดย admin 18
บำบัดทุกข์ บำรุุงสุข (พฤศจิกายน 2561) เขียนโดย admin 23
ร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการค้าการลงทุนสินค้า OTOP SMEs และผลิตภัณฑ์จังหวัดขอนแก่น เขียนโดย admin 23

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.