แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
มาดีขอนแก่น ลงพื้นที่อำเภอบ้านแฮด เขียนโดย admin 40
ประชุมประจำเดือน สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น เดือน มีนาคม 2564 เขียนโดย admin 93
รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เขียนโดย admin 67
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน เดือนมีนาคม เขียนโดย admin 60
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 เขียนโดย admin 63
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น เขียนโดย admin 67
วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เขียนโดย admin 45
ประชุมการจัดเตรียมการประเมินเมืองไมซ์ซิตี้ เขียนโดย admin 53
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนชุมชนหนองเรือ อ.หนองเรือ เขียนโดย admin 47
ลงพื้นที่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง เขียนโดย admin 43

หมวดหมู่รอง

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059