แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมการจัดเตรียมการประเมินเมืองไมซ์ซิตี้ เขียนโดย admin 3
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนชุมชนหนองเรือ อ.หนองเรือ เขียนโดย admin 0
ลงพื้นที่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง เขียนโดย admin 1
บริจาคโลหิต เขียนโดย admin 0
วันยุทธหัตถี ปี 2564 เขียนโดย admin 26
ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ เขียนโดย admin 43
ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน เขียนโดย admin 41
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล เขียนโดย admin 33
พิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 61
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน เขียนโดย admin 48

หมวดหมู่รอง

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059