แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขียนโดย admin 4
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านศูนย์การประชุมทาง (VDO Conference Center) เขียนโดย admin 12
ร่วมทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร เขียนโดย admin 10
ร่วมพิธีเปิดสวนเรืองแสง เฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชา 2020 เขียนโดย admin 28
เดิน กิน ชิม เที่ยว จังหวัดขอนแก่น เขียนโดย admin 22
ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน เขียนโดย admin 26
ร่วมพิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 26
วันต่อต้นคอรัปชันสกล เขียนโดย admin 22
ร่วมวางพวงมาลา เพื่อรำลึกถึง ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เขียนโดย admin 19
ร่วมพิธี ถวายพานพุ่มดอกไม้ หน้าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เขียนโดย admin 17

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059