แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
อบรมผู้ประกอบการชุมชนดิจิทัลอัจฉริยะ รุ่นที่ 1-4 เขียนโดย admin 24
บำบัดทุกข์ บำรุุงสุข (สิงหาคม 2561) เขียนโดย admin 23
ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยากับชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 1 เขียนโดย admin 39
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล (สิงหาคม 2561) เขียนโดย admin 33
ร่วมทำบุญตักบาตร (12 สิงหาคม 2561) เขียนโดย admin 25
ติดตามการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 25
ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ติดตามผลการดำเนินงานในอำเภอภูเวียงและอำเภอเวียงเก่า เขียนโดย admin 31
ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เขียนโดย admin 25
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย admin 30
พิธีลงนามถวายพระพรชัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 27

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.