แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 14/2558 เขียนโดย admin 154
พิธีวางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2558 เขียนโดย admin 186
เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 12/2558 เขียนโดย admin 209
ฺBig Cleaning Day เขียนโดย admin 171
เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 11/2558 เขียนโดย admin 169
เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 10/2558 เขียนโดย admin 154
เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 9/2558 เขียนโดย admin 155
ร่วมพิธีเปิดและฟังบรรยายพิเศษ เขียนโดย admin 176
เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 8/2558 เขียนโดย admin 247
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2558 เขียนโดย admin 169

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.