แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 1/2559 เขียนโดย admin 182
กิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 1/2559 เขียนโดย admin 46
กิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 24/2558 เขียนโดย admin 168
พิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และถวายดอกไม้จันทน์ เขียนโดย admin 148
กิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 22/2558 เขียนโดย admin 155
กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ เขียนโดย admin 147
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล เขียนโดย admin 147
พิธีรำลึกถึง ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เขียนโดย admin 159
พิธีเจริญพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 137
พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ งานเทศการไหมนานาชาติ 2558 เขียนโดย admin 156

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.