แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน บ้านหนองแวงเรือ เขียนโดย admin 165
พิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 142
การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐ เขียนโดย admin 202
บำบัดทุกข์ บำรุุงสุข (เมษายน 2560) เขียนโดย admin 146
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักกรีวงศ์ เขียนโดย admin 121
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เขียนโดย admin 149
ประชุมแลกเปลี่ยนให้ข้อมูลแก่นักลงทุนญี่ปุ่น เขียนโดย ณธ 162
เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 3/2560 เขียนโดย admin 118
ประชุมชี้แจงโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ระดับพนักงานแจงนับ เขียนโดย admin 128
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข (มีนาคม 2560) เขียนโดย admin 263

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.