แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนมีนาคม 2563 เขียนโดย admin 309
ร่วมประชุมหารือ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ เขียนโดย admin 279
ทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร เทิดไท้องค์ราชัน เขียนโดย admin 227
ร่วมต้อนรับคณะกรรมธิการการบริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภาและอนุกรรมการในคณะกรรมาธิการ เขียนโดย admin 200
รวมใจใส่บาตรทุกวันพระแรกของเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2563 เขียนโดย admin 218
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย admin 181
เรารักขอนแก่นครั้งที่ 2/2563 เขียนโดย admin 184
จิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เขียนโดย admin 188
ประชาสัมพันธ์แผนการปฎิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการสำมะโน/สำรวจ ปี 2563 เขียนโดย admin 185
ประชุมประจำเดือน ของสำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น เขียนโดย admin 190

หมวดหมู่รอง

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059