แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 เขียนโดย admin 58
มอบของรางวัล วันเด็กแห่งชาติ 2561 เขียนโดย admin 63
ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขียนโดย admin 55
รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขียนโดย admin 58
เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 12/2560 เขียนโดย admin 59
ประชุมสร้างการรับรู้โครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 59
ประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน หมวด 2 เขียนโดย admin 87
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น เขียนโดย admin 42
เทศกาลงานไหมสากลและงานกาชาด ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 72
พิธีเปิดร้านธารากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 74

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.