แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พิธีเปิดงานประเพณีออกพรรษาลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 24
กิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 10/2561 เขียนโดย admin 28
บำบัดทุกข์ บำรุุงสุข (ตุลาคม 2561) เขียนโดย admin 29
ทำบุญตักบาตรทวยราษฎร์ถวายพระพร ตุลาคม 2561 เขียนโดย admin 28
จัดอบรมความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยากับชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 5 เขียนโดย admin 48
จัดอบรมความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยากับชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 4 เขียนโดย admin 127
ทำบุญตักบาตรทวยราษฎร์ถวายพระพร วันจันทร์แรกของเดือน เขียนโดย admin 62
ใส่่บาตรวันพระแรกของเดือน (กันยายน 2561) เขียนโดย admin 40
กิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 8/2561 เขียนโดย admin 79
จัดอบรมความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยากับชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 3 เขียนโดย admin 46

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.