แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 50
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 เขียนโดย admin 57
เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 2/2561 เขียนโดย admin 43
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม (กุมภาพันธ์ 2561) เขียนโดย admin 52
ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น เขียนโดย admin 68
ทำบุญตักบาตรวันพระแรกของเดือน กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 63
ทำบุญตักบาตรทุกวันจันทร์แรกของเดือน เขียนโดย admin 80
ถวายภัตตาหารเพล งานปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศล เขียนโดย admin 66
โครงการ "พัฒนาเพื่อยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561" เขียนโดย admin 65
อบรมโปรแกรมรองรับอาชีพเกษตรกรหลังเก็บเกี่ยว เขียนโดย admin 56

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.