แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
จัดอบรมความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยากับชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 2 เขียนโดย admin 34
บรรยายเกี่ยวกับโครงการเน็ตประชารัฐ อำเภอบ้านไผ่ เขียนโดย admin 48
อบรมผู้ประกอบการชุมชนดิจิทัลอัจฉริยะ รุ่นที่ 1-4 เขียนโดย admin 34
บำบัดทุกข์ บำรุุงสุข (สิงหาคม 2561) เขียนโดย admin 36
ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยากับชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 1 เขียนโดย admin 60
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล (สิงหาคม 2561) เขียนโดย admin 46
ร่วมทำบุญตักบาตร (12 สิงหาคม 2561) เขียนโดย admin 36
ติดตามการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 37
ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ติดตามผลการดำเนินงานในอำเภอภูเวียงและอำเภอเวียงเก่า เขียนโดย admin 49
ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เขียนโดย admin 42

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.