แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ทำบุญตักบาตร แด่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา เขียนโดย admin 186
ยืนไว้อาลัยแด่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา เขียนโดย admin 174
พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวันมาฆบูชา เขียนโดย admin 168
ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้ขวัญและกำลังใจ สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น เขียนโดย admin 174
ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวันมาฆบูชา เขียนโดย admin 166
ประชาสัมพันธ์แผนการปฎิบัติงานเก็บรวมรวมข้อมูลโครงการสำมะโน/สำรวจ ปี 2563 เขียนโดย admin 162
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย admin 155
ประชุม ประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ณ อำเภอโนนศิลา เขียนโดย admin 247
ประชุม ประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ณ อำเภอน้ำพอง เขียนโดย admin 200
ประชุม ประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ณ อำเภอแวงน้อย เขียนโดย admin 179

หมวดหมู่รอง

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059