แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 7/2560 เขียนโดย admin 37
GovChannel Roadshow 2017 เขียนโดย admin 42
ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันน์ เขียนโดย admin 34
ร่วมลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลข่าวสารชุมชน และ Village E-Commerce เขียนโดย admin 63
กิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 6/2560 เขียนโดย admin 61
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม (มิถุนายน 2560) เขียนโดย admin 64
ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) เขียนโดย admin 57
การประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2561-2564 เขียนโดย admin 218
ร่วมใจใส่บาตรวันพระแรกของเดือน (มิถุนายน 2560) เขียนโดย admin 52
กิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 5/2560 เขียนโดย admin 48

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.