แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ลงพื้นที่ประสานโครงการพัฒนาโปรแกรมรองรับอาชีพเกษตรกรหลังเก็บเกี่ยว เขียนโดย admin 58
กิจกรรมงานเลี้ยงขอบคุณ เขียนโดย admin 93
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม (มกราคม 2561) เขียนโดย admin 80
ขอพรปีใหม่ 2561 เขียนโดย admin 62
ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 เขียนโดย admin 65
มอบของรางวัล วันเด็กแห่งชาติ 2561 เขียนโดย admin 74
ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขียนโดย admin 64
รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขียนโดย admin 70
เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 12/2560 เขียนโดย admin 69
ประชุมสร้างการรับรู้โครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 78

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.