แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุม/พบปะหน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 1/2560 เขียนโดย admin 65
พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เขียนโดย admin 57
เปิดการอบรมเรียนรู้ด้วยอินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟน เขียนโดย admin 50
หารือโครงการพัฒนาดิจิทัลชุมชนระดับหมู่บ้าน เขียนโดย admin 72
บำบัดทุกข์ บำรุุงสุข (พฤษภาคม 2560) เขียนโดย admin 55
ร่วมพิธีเปิดสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นหลังใหม่ เขียนโดย admin 50
ใส่่บาตรวันพระแรกของเดือน (พฤษภาคม 2560) เขียนโดย admin 60
ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน บ้านหนองแวงเรือ เขียนโดย admin 81
พิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 43
การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐ เขียนโดย admin 101

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.