แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน หมวด 2 เขียนโดย admin 125
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น เขียนโดย admin 52
เทศกาลงานไหมสากลและงานกาชาด ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 84
พิธีเปิดร้านธารากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 84
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย admin 82
เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 11/2560 เขียนโดย admin 61
พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์งานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 72
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล และสมเด็จพระนางเจ้าสิิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เขียนโดย admin 63
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม (พฤศจิกายน 2560) เขียนโดย admin 70
วันรักต้นไม้ของชาติ ปี 2560 เขียนโดย admin 57

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.