แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน (พฤษภาคม 2561) เขียนโดย admin 110
ตรวจติดตามการจัดเวทีประชาคม รอบที่ 3 (ปรับเปลี่ยนความคิด mindset) เขียนโดย admin 101
วันคุ้มครองผู้บริโภค เขียนโดย admin 57
พิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 65
ต้อนรับรองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 117
ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" (เมษายน 2561) เขียนโดย admin 67
ร่วมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ปี 2561 เขียนโดย admin 85
ตรวจติดตามการจัดเวทีประชาคม รอบที่ 2 การขับเคลื่อนประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน เขียนโดย admin 57
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เขียนโดย admin 92
ร่วมพิธีเปิดงาน "ประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูณเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2561" เขียนโดย admin 80

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.