แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
บำบัดทุกข์ บำรุุงสุข (เมษายน 2560) เขียนโดย admin 78
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักกรีวงศ์ เขียนโดย admin 51
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เขียนโดย admin 47
ประชุมแลกเปลี่ยนให้ข้อมูลแก่นักลงทุนญี่ปุ่น เขียนโดย ณธ 67
เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 3/2560 เขียนโดย admin 45
ประชุมชี้แจงโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ระดับพนักงานแจงนับ เขียนโดย admin 54
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข (มีนาคม 2560) เขียนโดย admin 51
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2560 เขียนโดย admin 49
ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เขียนโดย admin 95
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ณ โรงเรียนบ้านโนนทอง เขียนโดย admin 121

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.