แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม (กุมภาพันธ์ 2561) เขียนโดย admin 71
ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น เขียนโดย admin 89
ทำบุญตักบาตรวันพระแรกของเดือน กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 86
ทำบุญตักบาตรทุกวันจันทร์แรกของเดือน เขียนโดย admin 99
ถวายภัตตาหารเพล งานปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศล เขียนโดย admin 88
โครงการ "พัฒนาเพื่อยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561" เขียนโดย admin 82
อบรมโปรแกรมรองรับอาชีพเกษตรกรหลังเก็บเกี่ยว เขียนโดย admin 73
ลงพื้นที่ประสานโครงการพัฒนาโปรแกรมรองรับอาชีพเกษตรกรหลังเก็บเกี่ยว เขียนโดย admin 76
กิจกรรมงานเลี้ยงขอบคุณ เขียนโดย admin 119
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม (มกราคม 2561) เขียนโดย admin 112

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.