แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันน์ เขียนโดย admin 62
ร่วมลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลข่าวสารชุมชน และ Village E-Commerce เขียนโดย admin 93
กิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 6/2560 เขียนโดย admin 91
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม (มิถุนายน 2560) เขียนโดย admin 94
ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) เขียนโดย admin 87
การประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2561-2564 เขียนโดย admin 295
ร่วมใจใส่บาตรวันพระแรกของเดือน (มิถุนายน 2560) เขียนโดย admin 81
กิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 5/2560 เขียนโดย admin 84
ประชุม/พบปะหน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 1/2560 เขียนโดย admin 102
พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เขียนโดย admin 92

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.