แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ขอพรปีใหม่ 2561 เขียนโดย admin 90
ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 เขียนโดย admin 145
มอบของรางวัล วันเด็กแห่งชาติ 2561 เขียนโดย admin 122
ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขียนโดย admin 83
รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขียนโดย admin 98
เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 12/2560 เขียนโดย admin 89
ประชุมสร้างการรับรู้โครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 133
ประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน หมวด 2 เขียนโดย admin 173
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น เขียนโดย admin 68
เทศกาลงานไหมสากลและงานกาชาด ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 109

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.