แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน เขียนโดย admin 251
ร่วมพิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 213
วันต่อต้นคอรัปชันสกล เขียนโดย admin 208
ร่วมวางพวงมาลา เพื่อรำลึกถึง ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เขียนโดย admin 206
ร่วมพิธี ถวายพานพุ่มดอกไม้ หน้าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เขียนโดย admin 196
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เขียนโดย admin 206
เฝ้าส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขียนโดย admin 165
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ เขียนโดย admin 180
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เนื่องในงานบุญคูนเมืองขอนแก่น เขียนโดย admin 230
ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขียนโดย admin 223

หมวดหมู่รอง

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059