แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เขียนโดย admin 78
ประชุมแลกเปลี่ยนให้ข้อมูลแก่นักลงทุนญี่ปุ่น เขียนโดย ณธ 101
เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 3/2560 เขียนโดย admin 78
ประชุมชี้แจงโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ระดับพนักงานแจงนับ เขียนโดย admin 86
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข (มีนาคม 2560) เขียนโดย admin 82
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2560 เขียนโดย admin 80
ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เขียนโดย admin 125
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ณ โรงเรียนบ้านโนนทอง เขียนโดย admin 149
งานไหมจังหวัดขอนแก่น เขียนโดย admin 123
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เขียนโดย admin 175

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.