แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ และพีธีเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา 2561 เขียนโดย admin 139
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 86
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 เขียนโดย admin 126
เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 2/2561 เขียนโดย admin 81
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม (กุมภาพันธ์ 2561) เขียนโดย admin 106
ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น เขียนโดย admin 113
ทำบุญตักบาตรวันพระแรกของเดือน กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 128
ทำบุญตักบาตรทุกวันจันทร์แรกของเดือน เขียนโดย admin 114
ถวายภัตตาหารเพล งานปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศล เขียนโดย admin 124
โครงการ "พัฒนาเพื่อยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561" เขียนโดย admin 101

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.