แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พิธีเจริญพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 76
บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เขียนโดย admin 76
เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 7/2560 เขียนโดย admin 74
GovChannel Roadshow 2017 เขียนโดย admin 79
ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันน์ เขียนโดย admin 72
ร่วมลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลข่าวสารชุมชน และ Village E-Commerce เขียนโดย admin 102
กิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 6/2560 เขียนโดย admin 100
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม (มิถุนายน 2560) เขียนโดย admin 102
ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) เขียนโดย admin 101
การประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2561-2564 เขียนโดย admin 351

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.