แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ร่วมใจใส่บาตรวันพระแรกของเดือน (มิถุนายน 2560) เขียนโดย admin 90
กิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 5/2560 เขียนโดย admin 93
ประชุม/พบปะหน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 1/2560 เขียนโดย admin 111
พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เขียนโดย admin 100
เปิดการอบรมเรียนรู้ด้วยอินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟน เขียนโดย admin 98
หารือโครงการพัฒนาดิจิทัลชุมชนระดับหมู่บ้าน เขียนโดย admin 115
บำบัดทุกข์ บำรุุงสุข (พฤษภาคม 2560) เขียนโดย admin 99
ร่วมพิธีเปิดสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นหลังใหม่ เขียนโดย admin 96
ใส่่บาตรวันพระแรกของเดือน (พฤษภาคม 2560) เขียนโดย admin 102
ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน บ้านหนองแวงเรือ เขียนโดย admin 129

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.