แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
อบรมโปรแกรมรองรับอาชีพเกษตรกรหลังเก็บเกี่ยว เขียนโดย admin 92
ลงพื้นที่ประสานโครงการพัฒนาโปรแกรมรองรับอาชีพเกษตรกรหลังเก็บเกี่ยว เขียนโดย admin 95
กิจกรรมงานเลี้ยงขอบคุณ เขียนโดย admin 141
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม (มกราคม 2561) เขียนโดย admin 140
ขอพรปีใหม่ 2561 เขียนโดย admin 148
ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 เขียนโดย admin 190
มอบของรางวัล วันเด็กแห่งชาติ 2561 เขียนโดย admin 156
ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขียนโดย admin 114
รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขียนโดย admin 173
เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 12/2560 เขียนโดย admin 120

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.