รายงานการประเมินผลการจัดงานเทศกาลงานไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.2562

newyear3d

รายงานการประเมินผลการจัดงานเทศกาลงานไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.2562 ฉบับนี้นำเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชน รวมถึงปัญหา/อุปสรรค ตลอดจนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในการจัดงานฯ อีกทั้งต้องการประเมินยอดขายสินค้าในงานฯ และจำนวนผู้เข้าร่วมชมงานฯ

รายงานการประเมินผลการจัดงานเดิน กิน ชิม เที่ยวถนนนรอบบึงทุ่งสร้าง จังหวัดขอนแก่น

work3d

รายงานการประเมินผลการจัดงานเดิน กิน ชิม เที่ยวถนนนรอบบึงทุ่งสร้าง จังหวัดขอนแก่น ฉบับนี้นำเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชน (ผู้ซื้อ/ผู้บริโภค) และผู้ขาย/ผู้ประกอบการ รวมถึงปัญหา/อุปสรรค ตลอดจนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในการจัดงานเดิน กิน ชิม เที่ยวถนนนรอบบึงทุ่งสร้าง จังหวัดขอนแก่น

รายงานการประเมินผลการจัดงานเดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนรอบบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น

work3d2

รายงานการประเมินผลการจัดงานเดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนรอบบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น ฉบับนี้นำเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชน (ผู้ซื้อ/ผู้บริโภค) และผู้ขาย/ผู้ประกอบการ รวมถึงปัญหา/อุปสรรค ตลอดจนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในการจัดงานเดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนรอบบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น

รายงานการประเมินผลการจัดงานเทศกาลตรุษจีนขอนแก่นและมหกรรมอาหารนานาชาติ 2020

chiness3d

รายงานการประเมินผลการจัดงานเทศกาลตรุษจีนขอนแก่นและมหกรรมอาหารนานาชาติ 2020 ฉบับนี้นำเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มาร่วมงานฯ และผู้ขาย/ผู้ประกอบการ ที่มาจำหน่ายสินค้าในบริเวณงานฯ รวมถึงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดงานฯ

รายงานการประเมินผลการจัดงานเดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนหน้าที่ว่าการ อ.พล จังหวัดขอนแก่น

3d190263

รายงานการประเมินผลการจัดงานเดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนหน้าที่ว่าการ อ.พล จังหวัดขอนแก่น ฉบับนี้นำเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชน (ผู้ซื้อ/ผู้บริโภค) และผู้ขาย/ผู้ประกอบการ รวมถึงปัญหา/อุปสรรค ตลอดจนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในการจัดงานเดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนหน้าที่ว่าการ อ.พล จังหวัดขอนแก่น

รายงานการประเมินผลการจัดงานเดิน กิน ชิม เที่ยว จังหวัดขอนแก่น (รายงาน ณ 5 มี.ค.63)

3d050363

รายงานการประเมินผลการจัดงานเดิน กิน ชิม เที่ยว จังหวัดขอนแก่น  (รายงาน ณ 5 มี.ค.63) ฉบับนี้นำเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชน (ผู้ซื้อ/ผู้บริโภค) และผู้ขาย/ผู้ประกอบการ รวมถึงปัญหา/อุปสรรค ตลอดจนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในการจัดงานเดิน กิน ชิม เที่ยว จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059