ประชุมการจัดเตรียมการประเมินเมืองไมซ์ซิตี้

ประชุมการจัดเตรียมการประเมินเมืองไมซ์ซิตี้

วันที่ 23กุมภาพันธ์ 2564 นายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดขอนแก่น และ นางสาวสุภาวดี ศิริวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมการประชุมการจัดเตรียมการประเมินเมืองไมซ์ซิตี้ ณ ห้องประชุมแก่นภูมิ 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ซึ่งจังหวัดขอนแก่นได้รับรองให้เป็นเมืองไมซ์ซิตี้ เป็น 1 ใน 5 จังหวัดที่เป็นเมืองแห่งการจัดประชุมและการท่องเที่ยว ในแต่ละปีต้องมีการประเมินและเตรียมความพร้อมเพื่อรับรองมาตรฐานในการจัดงาน

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนชุมชนหนองเรือ อ.หนองเรือ

 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนชุมชนหนองเรือ อ.หนองเรือ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสาวสุภาวดี ศิริวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน และพนักงาน สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนชุมชนหนองเรือ อ.หนองเรือ เพื่อเข้าพบผู้บริหารศูนย์ดิจิทัลชุมชน และประเมินการให้บริการของศูนย์ดิจิทัลชุมชนศูนย์ดิจิทัลชุมชนโรงเรียนชุมชนหนองเรือ เดิมเป็นศูนย์ไอซีทีชุมชน ภายหลังได้ยกระดับเป็นศุนย์ดิจิทัลชุมชน และได้มีการเปิดให้บริการแก... อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง

ลงพื้นที่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสาวสุภาวดี ศิริวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน และพนักงาน สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง เพื่อเข้าพบผู้บริหารศูนย์ดิจิทัลชุมชน และประเมินการให้บริการของศูนย์ดิจิทัลชุมชนศูนย์ดิจิทัลชุมชนโรงเรียนชุมชนหนองเรือ เดิมเป็นศูนย์ไอซีทีชุมชน ภายหลังได้ยกระดับเป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชน และได้มีการเปิดให้บริการแก่ประชา... อ่านเพิ่มเติม...

บริจาคโลหิต

บริจาคโลหิต

เมื่อวันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 คุณมาดี สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น  ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นซึ่งขณะนี้กำลังขาดแคลนอย่างหนัก เนื่องจากสถานการณ์โควิด รอบที่ 2 ทำโรงพยาบาลขาดเลือดเข้าขั้นวิกฤตทั่วประเทศ สภากาชาดเลือดไม่พอจ่าย จึงขอเชิญชวนคนไทยสุขภาพดีช่วยเหลือผู้ป่วย ครั้งนื้อว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่วิกฤต โรงพยาบาลทั่วประเทศไม่มีเลือดรักษาพยาบาล จำนวนผู้บริจาคลดลง 50% หน่วยเคลื่อนที่ ยกเลิก... อ่านเพิ่มเติม...

วันยุทธหัตถี ปี 2564

วันยุทธหัตถี ปี 2564

   วันที่ 18 มกราคม 2564 นายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยข้าพราชการและพนักงาน สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมพิธีวัน "ยุทธหัตถี" ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลกาลจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...
 • ประชุมการจัดเตรียมการประเมินเมืองไมซ์ซิตี้

  ประชุมการจัดเตรียมการประเมินเมืองไมซ์ซิตี้

 • ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนชุมชนหนองเรือ อ.หนองเรือ

  ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนชุมชนหนองเรือ อ.หนองเรือ

 • ลงพื้นที่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง

  ลงพื้นที่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.ตำบลห้วยเตย อำเภอซำส

 • บริจาคโลหิต

  บริจาคโลหิต

 • วันยุทธหัตถี ปี 2564

  วันยุทธหัตถี ปี 2564

Previous
Next

kk-th

H eco_62-01

BhappyKK463

e-book ผลการสำรวจภายในจังหวัดขอนแก่น

รายงานการประเมินผลการจัดงานเทศกาลงานไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.2563

khonkaensilkfestival63รายงานการประเมินผลการจัดงานเทศกาลงานไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.2563 ฉบับนี้นำเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชน รวมถึงปัญหา/อุปสรรค ตลอดจนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในการจัดงานฯ อีกทั้งต้องการประเมินยอดขายสินค้าในงานฯ และจำนวนผู้เข้าร่วมชมงานฯ

รายงานติดตามการประเมินผลความสุขมวลรวมของประชาชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาค E/N ตอนกลาง (ไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2563)

3d thumbnail_q463

รายงานติดตามการประเมินผลความสุขมวลรวมของประชาชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาค E/N ตอนกลาง (ไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2563) ฉบับนี้นำเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประขาชนในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ในไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อประเมินระดับความสุขมวลรวมของประชาชนในกลุ่มจังหวัดฯ และนำข้อมูลที่ได้ไปเชื่อมโยงการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง รวมทั้งนำไปพัฒนาแนวทางและกิจกรรมสร้างความสุขสำหรับประชาชนในกลุ่มจังหวัดฯ ต่อไป

รายงานติดตามการประเมินผลความสุขมวลรวมของประชาชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาค E/N ตอนกลาง กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด (ไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2563)

3d thumbnail_total_q463รายงานติดตามการประเมินผลความสุขมวลรวมของประชาชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาค E/N ตอนกลาง กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด (ไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2563) ฉบับนี้นำเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมความคิดเห็นของประขาชนจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด ในไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อประเมินระดับความสุขมวลรวมของประชาชนและนำไปพัฒนาแนวทางในกิจกรรมสร้างความสุขสำหรับประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด รวมทั้งนำข้อมูลที่ได้ไปเชื่อมโยงการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางต่อไป

รายงานติดตามการประเมินผลความสุขมวลรวมของประชาชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาค E/N ตอนกลาง (ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2563)

3d cover_Q363รายงานติดตามการประเมินผลความสุขมวลรวมของประชาชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาค E/N ตอนกลาง (ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2563) ฉบับนี้นำเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประขาชนในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ในไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อประเมินระดับความสุขมวลรวมของประชาชนในกลุ่มจังหวัดฯ และนำข้อมูลที่ได้ไปเชื่อมโยงการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง รวมทั้งนำไปพัฒนาแนวทางและกิจกรรมสร้างความสุขสำหรับประชาชนในกลุ่มจังหวัดฯ ต่อไป

next

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059