พิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" ประจำปี 2562 ( 1 ตุลาคม 2562 )

พิธี

           เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 9/2562 (25 กันยายน 2562)

ร่วมกิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 9/2562 (25 กันยายน 2562)

           วันที่ 25 กันยายน เวลา 06.30 น. นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมกิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 9/2562 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพบปะ พูดคุย ปรึกษาหารือ เสนอแนะ แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาจั... อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมถอดบทเรียนโครงการน้ำฯ (13-15 กันยายน 2562)

ร่วมประชุมถอดบทเรียนโครงการน้ำฯ (13-15 กันยายน 2562)

               เมื่อวันที่ 13 - 15 กันยายน 2562 อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 8/2562 (28 สิงหาคม 2562)

ร่วมกิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 8/2562 (28 สิงหาคม 2562)

 

   วันที่ 28 สิงหาคม เวลา 06.30 น. นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมกิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 8/2562 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพบปะ พูดคุย ปรึกษาหารือ เสนอแนะ แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาจังหวัดขอนแก่นให้เจริญเติบโตต่อไปในอนาคต ระหว่างส่วนรา... อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

 


          เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายประภัทร ประพันธ์พจน... อ่านเพิ่มเติม...

 • พิธี

  พิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว"

 • ร่วมกิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 9/2562 (25 กันยายน 2562)

  ร่วมกิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 9/2562 (25 กันยายน 2562)

 • ร่วมประชุมถอดบทเรียนโครงการน้ำฯ (13-15 กันยายน 2562)

  ร่วมประชุมถอดบทเรียนโครงการน้ำฯ (13-15 กันยายน 2562)

 • ร่วมกิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 8/2562 (28 สิงหาคม 2562)

  ร่วมกิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 8/2562 (28 สิงหาคม 2562)

 • ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

  ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันมหาม

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059