ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562

ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น โดยนายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุม ประเด็นสำคัญ เช่น การรวบรวมข้อมูลสถิติและสารสนเทศ (Data Set)&nb... อ่านเพิ่มเติม...

เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 2/2562

เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 06.30 น. นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมกิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 2/2562 ณ สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพบปะ พูดคุย ปรึกษาหารือ เสนอแนะ แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ที่จะน... อ่านเพิ่มเติม...

ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 (โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 (โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.00 น. นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 (โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีมอบวุฒิบัตร “การสัมมนาผู้บริหารศูนย์ดิจิทัลชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน”

พิธีมอบวุฒิบัตร “การสัมมนาผู้บริหารศูนย์ดิจิทัลชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน”

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและกล่าวปิด “การสัมมนาผู้บริหารศูนย์ดิจิทัลชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน” เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรศูนย์ดิจิทัลชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่ง... อ่านเพิ่มเติม...

 • ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน (มีนาคม 2562)

  ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชา

 • ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562

  ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562

 • เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 2/2562

  เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 2/2562

 • ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 (โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

  ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 (โครง

 • พิธีมอบวุฒิบัตร “การสัมมนาผู้บริหารศูนย์ดิจิทัลชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน”

  พิธีมอบวุฒิบัตร “การสัมมนาผู้บริหารศูนย์ดิจิทัลชุม

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.